Programs

Journalist Honored with Agniban Journalism Award-2017

kiran

पत्रकार मरहठालाई “अग्निबाँण पत्रकारिता पुरस्कार”

Read More

Marahatta Facilitate with Agniban Journalism Award

TV PROGRAM

पत्रकार किरण मरहठ्ठालाई अग्निबांण क्रियाशिल राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार

Read More

Kiran Marahatta awarded with Agniban National Journalism Award 2017

Headshot

अग्निबाँण क्रियाशिल राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार किरण मरहठ्ठालाई

Read More

Journalist Kiran Marahatta serve as the Chief Judge for NATJA Award

Screen Shot 2017-06-16 at 12.18.56 AM

अन्तराष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिने

Read More

Kiran Marahatta appointed Judge for NATJA Award

Kiran Marahatta appointed as a judge for NETJA AWARD

नेट्जा अन्तराष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारको लागि छनोट समिति

Read More