Journalist Kiran Marahatta serve as the Chief Judge for NATJA Award

Screen Shot 2017-06-16 at 12.18.56 AM

अन्तराष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिने