Kiran Marahatta appointed Judge for NATJA Award

Kiran Marahatta appointed as a judge for NETJA AWARD

नेट्जा अन्तराष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारको लागि छनोट समिति