Kiran Marahatta’s interview with NY Senator Jose Perelta cited by NRN Radio.

Senator perelta

नेपाली बारे यस्तो छ अमेरिकी सिनेटरको बुझाई